Publicerat den

Revisor Norrköping

Något som man ständigt eftersträvar när man äger ett företag är att företaget ska anses som trovärdig speciellt när man se till den finansiella och ekonomiska delen, något som revisor i Norrköping kan vara behjälpliga med. En revisor bidrar med en sådan hjälp så att andra företag vågar göra affärer för det företag revisorn arbetar för.

Varför man behöver en revisor

Att anställa en revisor innebär att företaget får en slags försäkring när det gäller de ekonomiska delarna i företaget. Går man i tankarna kring att anlita en revisor är ett tips att söka på Otrolig revisor norrköping, där man troligtvis kommer att få en klarare bild gällande funderingar och vad revisorns arbete innefattar.

Revisorn säkerställer att företagets årsredovisning stämmer överens med de verkliga förhållandena i företaget. Av den anledningen innebär detta att revisorn blir en oberoende part i företaget. Att poängtera är att revisorn inte bara är behjälplig med externa uppgifter som att exempelvis säkerställa att den information som finns om företaget stämmer utan ser även till att bidra med en intern trovärdighet och trygghet.

Vad en revisor tillför

Har man precis anlitat en revisor kommer deras första steg vara att gå igenom och granska företagets bokföring samt ekonomi för att sedan sammanställa en revisionsberättelse. En revisionsberättelse beskriver om den bokföring som föreligger hos företaget anses vara korrekt, trovärdig och är utformad efter de krav som lagen säger samt om den följer branschens praxis. Att inneha en god revisionsberättelse kan gynna företaget vid framtida affärer exempelvis. Att poängtera är att varje revisor bär en skyldighet att rapportera till bland annat de intressenter som hör till företaget om omständigheter skulle tänkas uppkomma som därmed skulle kunna påverka intressenterna negativt. Som revisor är man alltid skyldig att anmäla alla misstankar om brott eller om brott som redan har förekommit, som exempelvis bokföringsbrott eller skattebrott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *