Posted on

Nordicbygg.nu – experter på husgrunder

Nordic Bygg är ett byggföretag i Stockholm som kan hjälpa dig med en ny husgrund och olika typer av markarbete. Den vanligaste typen av husgrund vid nyproduktion är gjutna betongplattor. Det kallas också ibland för en platta på mark. Det är en byggnadsmetod som används vid privata bostäder och garage men också till exempel vid växthus och industrilokaler. Gjutna betongplattor blir en stabil bas som också isolerar bra mot kyla som kommer underifrån. Nordic Bygg har lång erfarenhet av att gjuta betongplattor men kan även utföra andra typer av markarbeten. Här kan du till exempel få hjälp med en stenläggning som ger huset och trädgården en snygg inramning. När du bokar Smart Nordic bygg kan du vara säker på att arbetet utförs noggrant och säkert av duktiga och erfarna hantverkare.

Andra byggrelaterade tjänster

Förutom husgrunder erbjuder Nordic Bygg andra byggrelaterade tjänster som till exempel fasadarbeten och målningsarbeten. Husets fasad är det första man ser. En högkvalitativ fasadrenovering eller fasadputs ger huset ett bra första intryck och kan också öka värdet på fastigheten vid en eventuell försäljning.

Företaget kan också åta sig totalrenoveringar och totalentreprenader i Stockholm. Vill du att ett företag ska sköta allt arbete och all projektledning är det en totalentreprenad du söker. Det innebär att du endast behöver ha kontakt och skriva avtal med en firma. I det här fallet Nordic Bygg och då kommer de att ansvara för att andra eventuella hantverkare kontrakteras och att allt material, alla verktyg och alla maskiner finns på plats.

Nordic Bygg – bra kvalitet och skickliga hantverkare

Letar du efter ett företag som kan hjälpa dig att fixa din husgrund, putsa din fasad eller måla om huset? Kontakta Nordic Bygg så får du en byggfirma med skickliga och erfarna hantverkare. De erbjuder högkvalitativa byggtjänster snabbt och enkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *