Posted on

Försäkrad flyttfirma i Haninge

Överväger du att anlita en flyttfirma i Haninge? Att flytta medför alltid en del risker. Mycket ska göras på begränsad tid och hela bohaget är inpackat i en flyttbil. Risken att något går sönder under flytten är ständigt närvarande. Som tur är kan du skydda dig om något går snett under flytten, antingen med din egen hemförsäkring eller med din flyttfirmas försäkring. Om du anlitar en flyttfirma är det därför viktigt att de är försäkrade.

Flyttfirma i Haninge med ansvarsförsäkring

När du anlitar en Originell flyttfirma Haninge bör du säkerställa att de har en ansvarsförsäkring. Tyvärr är det inte allt flyttfirmor som har det. Samma gäller för trafikförsäkringar och försäkringar för fordon. Det är lätt att för givet att alla försäkringar är på plats när man anlitar en professionell flyttfirma i Haninge. Det är dock ingenting man ska ta för givet utan alltid kontrollera på egen hand. Om du anlitar en flyttfirma som inte har någon försäkring och någon av dina ägodelar går sönder under flytten finns det en risk att du inte blir ersatt av firman. Även om du har en hemförsäkring gäller inte denna om du valt att anlita en flyttfirma för din flytt.

Säkerställ kvalitet med Bohag 2010

För att slippa kolla upp försäkringar, yrkestrafiktillstånd och annan relevant information kan du vända dig till en flyttfirma i Haninge som följer Bohag 2010. Städfirmor som är anslutna till Bohag 2010 måste följa deras uppsatta regler som flyttbranschen och Konsumentverket satt upp tillsammans. Genom att välja en flyttfirma i Haninge som följer Bohag 2010 har du en utökad säkerhet under din flytt och skydd från Konsumentverket. Det ger dig trygghet gällande kvalitet, försäkringar och betalningar. Man kan se Bohag 2010 som en slags kvalitetsstämpel som garanterar trygghet och bra service. Därför är det alltid ett säkert val av flyttfirma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *